Започна големиот награден конкурс„ Еко совест на општеството“

Од 20 јули до 1 септември 2014 ќе се реализира наградниот конкурс на тема „Еко совест на општеството“ во кој ќе може да земат учество сите медиуми (печатени и електронски) т.е. новинари и фоторепортери кои ќе достават оригинален објавен новинарски текст, поддржан со фотографии, на зададената тема. Целта на конкурсот е да се посочат, потенцираат и актуелизираат граѓанската и институционалната несовест и невнимание кон околината.

Овој конкурс е во организација на невладината организација „4х4х4 Балкански мостови“ (во рамки на проектот проширување на ENV.net во земјите на Западен Балкан и Турција, поддржан од Европската Унија ), а со огромна поддршка од „Пакомак“- друштвото за управување со пакување и отпад од пакување, како и „Нула отпад“- друштвото за управување со батерии и електронски отпад.

Награди за најдобрите избрани фото-стории:

 • Прво избраната фото – сторија ќе биде наградена со 25.000 денари,
 • Второ избраната фото – сторија ќе биде наградена со 15.000 денари,
 • Трето избраната фото – сторија ќе биде наградена со 10.000 денари,
 • За медиумот кој ќе биде избран од страна на јавноста врз основа на значителен придонес во информирањето на јавноста за темите од екологијата и човековата околина, „Пакомак“ како и „Нула отпад“ ќе обезбедат сет опрема за сепарирање на отпадот кој се креира во самата редакција (садови за хартија, пластика, стакло, батерии и слично)

На 19 септември 2014, денот кога ќе се прогласат победниците, планирано е да се реализира изложба на сите пријавени стории и фотографии која понатаму е планирано да посети и уште неколку други градови во земјава.

Лице за контакт во врска со објавениот конкурс:
Душко Христов, мобилен: +389 70 34 36 36 и е-маил: 4x4x4bb@gmail.com

Услови и правила за учество на наградниот конкурс „Еко совест на општеството“

 • Право на учество во овој конкурс имаат сите медиуми (печатени и електронски /веб-портали) т.е. новинари и фоторепортери ангажирани во истите;
 • Фото сторијата (сторијата мора да ја опишува фотографијата) мора да биде објавена во периодот од денот на објава на овој конкурс до 1-ви сптемеври 2014 во еден од печатените или електронски медиуми регистрирани во Република Македонија (сите печатени медиуми, како и веб-порталите)
 • Исечок од фото-сторијата (оргинален примерок од печатениот медиум или копија од веб-порталите) како и фотографија со димензии 300mm х 400mm (30cm х 40cm) да се достави на адреса на организаторот на овој конкурс;
 • На CD диск да се стават (сликата мора да биде во добра резолуција и со минимум 300 dpi) – самата слика, исечок од објавата како и кратка биографија на фото репортерот и новинарот (сите кои учествуваат на овој конкурс )
 • Сите потребни работи (слика, CD, исечок / копија од објавената фото сторија) треба да пристигнат најдоцна до 01.09.2014 до 16:00 часот (пратките испратени на 01.09.2014 треба да имаат копија од поштенски образец - ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ПРАТКА - сите апликации кои ќе пристигант после овој датум нема да бидат разгледувани), да се стават во плик адресиран и пратен на следната адреса:

  ЗГ “4х4х4 Балкански мостови“ Скопје
  П.Фах 219, / ул. Руди Чајевац 35/3
  1000, Скопје , Р. Македонија

  За награден конкурс „Еко совест на општеството“


Со почит,
Претставниците од “Пакомак“, “Нула отпад“ и „4х4х4 Балкански мостови“
Ви посакуваме среќен и успешен натпревар – најдобрите нека победат!